Pravidla hry Mafie


Hra je určena pro:
Pro všechny, kteří se v hracím období převážně (nebo alespoň pravidelně) vyskytují na území Prahy. Hrát tedy může i ten, kdo do Prahy pravidelně dojíždí z okolí a tráví tu dostatek času, aby mohl lovit a být loven, tzn. nebrzdil koloběh hry. 


Začátek hry:

Hra začíná hromadným srazem všech účastníků (konkrétní datum, čas a místo bude včas zveřejněno na webu). Zde všichni registrovaní potvrdí svou účast, vyslechnou pravidla a shlédnou ukázkový lov. Pak obdrží vylosovanou kartu své první oběti, avšak lovit začnou až od 23:59 téhož dne.

Úvodní sraz:
Účast na srazu je pro hraní Mafie nezbytná! Je optimální, aby se každý hráč dostavil osobně. V případě, že se někdo skutečně nemůže osobně zúčastnit, může za něho přijít náhradník. Ten však musí znát veškeré údaje zastupovaného použité při registraci: jméno, email a identifikační číslo. Sraz bude pouze jeden, žádné dodatečné registrování není možné!

Povinnosti hráče:
Hráč se řídí pravidly uvedenými na webu a sleduje aktuální změny. Dále je povinen mít u sebe v průběhu celého svého hracího období kartu své oběti. V momentě, kdy je uloven, předává kartu svému „vrahovi“, informuje organizátory o svém skonu (viz níže) a hra pro něj končí.

Průběh hry – lov:
Hráč se nejprve snaží svou oběť (= osoba, jejíž kartu vlastní) vystopovat. K tomuto účelu slouží údaje na kartě doplněné fotografií. Pak se snaží lovec oběť ulovit. Loví se pravou rukou v bílé rukavici (přiléhavé a tenké, např. z tanečních), a to dotekem na krk oběti. Podrobnosti budou vysvětleny na srazu, kde proběhne i názorná ukázka mordu. Bezprostředně po ulovení předá obět svou kartu úspěšnému lovci – pro toho začíná hon na další oběť. Stejně jako oběť je i lovec povinen informovat o svém úspěchu organizátory (viz níže)!

Průběh hry – obrana:
Ruka v bílé rukavici je smrtící zbraň, ale i účinná obrana. Zpozoruje-li oběť svého vraha, může mu samozřejmě utéct, nebo se schovat. Stejně tak si může rychle navléci bílou rukavici na levou ruku (cosi jako štít) a útočníkovi ji zřetelně ukázat (podrobnosti opět na srazu). Jakmile útočník zahlédne, že se oběť brání bílou rukavicí, musí ji nechat na pokoji a minimálně půl hodiny neútočit.

Užívání bílé rukavice:
Hráč smí používat vždy pouze jednu rukavici - nemůže se současně bránit a útočit. Nasadit si ji smí pouze:
a) V bezprostředním případě lovu. V případě neúspěšného lovu si musí rukavici ihned po pokusu sundat. Znovu nandat si ji smí nejdříve po uplynutí půlhodinové doby hájení (oběť musí mít šanci rozpoznat, kdy bude její vrah opět útočit).
b) V bezprostředním případě obrany. Po úspěšné obraně si musí rukavici okamžitě sundat. Nelze tedy nosit ruku v rukavici preventivně v kapse. 


Ukončení celé hry Mafie:

Hra bude ukončena organizátory, kteří toto rozhodnutí zveřejní na stránkách Mafie. Poté vyhodnotí nejúspěšnější mafiány, pokusí se zrekonstruovat všechny lovy a posbírat co nejvíce deníčků a zážitků od účastníků. K ukončení dojde v případě že:
a) zbudou poslední dva hráči
b) uplyne 1 měsíc od zahájení a hra nebude orgy prodloužena
c) dojde ke krizi podsvětí – zásah vyšší moci (např. Police Č.R. :-) 


Utajení a zákaz spolupráce:

Ačkoli je mafie jeden „velký klan“, hraje každý sám za sebe. Proto se hráč snaží nepodávat nikomu příliš konkrétní informace o své situaci a s nikým přespříliš nespolupracovat. I na fóru by měla komunikace probíhat spíše cestou nepřímou (např. vrah nebude psát své oběti jménem, ale osloví ji při vyhrožování jako „tu krásnou zrzku z Hlubočep“).


Informace a zpětná vazba:

Veškeré nejasnosti, dotazy, problémy a spory ochotně pomohou vyřešit organizátoři. Pro lepší monitorování, závěrečnou rekonstrukci a vyhodnocení celé hry nám prosím jak v případě skonu, tak v případě úspěchu zasílej na mafiánský email informace o těchto událostech. Stačí čas, místo, jméno tvé a jméno tvojí oběti či vraha. Můžeš samozřejmě připojit i krátký popis situace, či delší historku…


Poslední drobty

Účast ve hře je navzdory praktikám mafie zcela dobrovolná.
Čím více hráčů bude hrát, tím bude hra zajímavější…proto prosíme o pomoc s propagací!
Účastníci jsou povinni neporušovat při hraní platné zákony České republiky. Zároveň spoléháme na jejich smysl pro fair-play a morální přístup k mafiánskému řemeslu.

Tvoji orgomafiosové 
únor 2007