Mafie 2008, třetí ročník, Praha, začíná v březnu 2008, vícedenní (ne)společenská hra na pražské podsvětí aneb i mafiání umí jednat v rukavičkách