Mafie - Praha

10. jubilejní ročník
probíhal od 17. 3. 2015 do 26. 4. 2015

Počet hrajících: 186
Počet živých: 1
Počet mrtvých: 185