Pravidla hry Mafie


Hrát může každý, kdo:

 • dosáhl věku 15 let a dokončil základní školu;
 • v období hry tráví dostatek času v Praze - delší absence, především v úvodu, jsou problematické;
 • se zaregistruje a vytvoří si herní kartu, kterou organizátoři schválí;
 • dodržuje pravidla, ctí ducha hry a umí jednat v rukavičkách.


Začátek

 • Hra začíná úvodním srazem.
 • Na této slavnostní mafiánské sešlosti všichni přihlášení potvrdí svou účast, vyslechnou pravidla a zhlédnou ukázkový lov. Každý hráč pak obdrží kartu své první oběti.
 • Začít lovit je povoleno od 04:44 následujícího dne.


Úvodní sraz

 • Účast na srazu je zásadní. Každý by se měl dostavit osobně a být přítomen celou dobu.
 • V případě, že někdo z vážných důvodů nemůže přijít, může ho zastoupit náhradník.
 • Sraz je pouze jeden, žádné dodatečné zapojení do hry není možné.
 • Podrobnosti ke srazu i jeho průběhu či případnému zastupování jsou zveřejněny v pozvánce na sraz.


Průběh hry – lov

 • Hráč se nejprve snaží svou oběť vypátrat. K tomu slouží údaje a fotografie na herní kartě.
 • Pak se ji snaží ulovit. Loví se pravou rukou v bílé rukavici - lehkým symbolickým dotekem. Použití jakékoli fyzické síly je přísně zakázáno!
 • Bezprostředně po mordu předává ulovený kartu své dosavadní oběti svému mordýři. Každý je proto povinen mít kartu neustále u sebe.
 • Hra samotná pro uloveného v tuto chvíli končí. Dále se však může účastnit doplňkových aktivit v záhrobí či asistovat u lovu jiných.
 • Pro úspěšného lovce začíná hon na další oběť - na další článek mafiánského kruhu. Kruh je pouze jeden, proto nikdo nemůže nikdy "dostat" sám sebe.


Průběh hry – obrana

 • Ruka v bílé rukavici symbolizuje nejen zákeřnou zbraň, ale i účinnou obranu. Zpozoruje-li oběť svého mordýře, může mu samozřejmě utéct nebo se schovat. Stejně tak si může rychle navléci bílou rukavici na levou ruku a útočícímu lovci ji zřetelně ukázat.
 • Jakmile lovec zahlédne, že se oběť brání, musí ji nechat na pokoji a nejméně 30 minut neútočit


Užívání bílé rukavice

 • Hráč smí použít vždy právě jednu rukavici - nelze se současně bránit a útočit. Nasadit si ji smí pouze ve dvou případech:
 • a) Bezprostředně při lovení. V případě neúspěšného lovu (obrana oběti) si musí rukavici ihned po pokusu sundat. Znovu nasadit si ji smí nejdříve po uplynutí půlhodinové doby hájení.
 • b) Bezprostředně při bránění. Po úspěšné obraně si musí rukavici okamžitě sundat. Rozhodně tedy nelze nosit ruku "v kapse" s preventivně nasazenou rukavicí!


Konec hry

 • Mafie skončí, když v kruhu zůstane poslední živý mafián.
 • Druhou variantou ukončení je rozhodnutí organizátorů. Obvykle k němu dochází z časových důvodů. Doba trvání hry bývá ca 5 týdnů.
 • Vyhodnocení nejúspěšnějších lovců, vyhlášení výsledků, předání ocenění, zveřejnění nejlepších reportů z mordů, ale především radostné oslavy míru a pokoje probíhají na mafiánské after party.


Odstoupení ze hry

 • Pokud někdo v průběhu zjistí, že nemá čas lovit nebo nemůže dodržovat to, co o sobě uvedl na kartě, může předčasně ze hry odstoupit - spáchat sebevraždu. Jeho dosavadní oběť je pak postoupena jeho původnímu lovci.
 • Hráč oznamuje sebevraždu ve svém herním profilu na webu. Jeho dosavadní lovec je o své nové oběti informován e-mailem. Kartu si vytiskne v herním profilu.


Spolupráce a vyzrazování

 • Ačkoli je Mafie jedna velká rodina, hraje každý sám za sebe. Hráč proto nepodává nikomu příliš konkrétní informace o své situaci a s nikým z hráčů nadměrně nespolupracuje.
 • Oproti tomu spolupráce s lidmi, kteří nehrají, je možná. Nikdo ze spolupracujících lidí by ale o sobě neměl tvrdit či předstírat, že je hráčem! Na případnou otázku ohledně toho, zda daná osoba je, či není skutečným lovcem, se odpovídá pravdivě.
 • Za lidi, kteří nehrají, se považují i ulovení hráči. V jejich případě je však přísně zakázána aktivní msta! Tedy situace, kdy by ulovený hráč oslovil z vlastní iniciativy lovce svého mordýře a jakýmkoli způsobem mu pomáhal. Duchové se svým mordýřům sami od sebe zkrátka nemstí...
 • Je přísně zakázáno, aby právě ulovený hráč sdělil své bývalé oběti, že zahynul! Poetika hry tkví právě v tom, že nikdo neví, před kým se má mít na pozoru. 


Mafiáni umí jednat v rukavičkách

 • Jednání v rukavičkách není jen prázdnou či ironizující frází. A rukavičky nejsou jen nástrojem posílajícím nebohé oběti do věčných lovišť. Jejich bílá barva podtrhuje galantnost mafiánů a odpor k jakémukoli násilí. Rukavičky jsou vyjádřením smyslu pro stylový a nápaditý mord a pro respektování ducha hry.
 • Dodržování psaných i nepsaných pravidel je pro každého otázkou mafiánské cti. Přístup fair-play a udržování si nadhledu je pak důkazem mafiánské moudrosti.


Pravidla a bezpečnost

 • Hráč je povinen řídit se pravidly, pokyny organizátorů a sledovat web a mafiánské fórum.
 • Nejasnosti a spory řeší organizátoři. Přednost by ale vždy měla mít dohoda a kompromisní řešení hráčů – aneb velkoryse a s nadhledem!
 • Na prvním místě je vždy bezpečnost účastníků a ohleduplnost k nehrajícím. Téma mafie je ve hře zcela symbolické a slouží pouze coby motivační prvek.
 • Hráči se účastní hry Mafie na vlastní nebezpečí a odpovědnost. 


Informování o mordech

 • Úspěšný lovec co nejdříve po akci ohlašuje zářez v herním profilu. K tomu slouží killcode z karty nově obdržené oběti.
 • Celkový vývoj mafiánského řádění lze sledovat na mafiánském hřbitovním grafu.
 • Ostatní si pak rádi přečtou report z povedené akce. Lovec ho může napsat přímo do profilu; oběť na mafiánské fórum. Případně ho lze poslat orgům e-mailem. 


Mafiánské fórum

 • Slouží především jako informační kanál a komunikační prostředek. Vedle pravidel a oficiálních novinek z dění v podsvětí se tu objevuje i drbárna, zajímavé reporty z mordů, deníky a mnohé další. Hojně je využívána možnost v rámci mafiánské seznamky doplňovat a aktualizovat údaje jak o loveném, tak i lovci.
 • Vedle dodržování pravidel slušné a zdvořilé komunikace je žádoucí tu jednat stejně jako během celé hry v mafiánském duchu. Není tedy dobré psát např. oslovení skutečným jménem či v rámci příspěvků odhalovat nežádoucí informace o adresátovi příspěvku. Nejde tu jen o ducha hry, ale i o nevhodnost a nebezpečnost zveřejňování osobních údajů!
 • Fórum je určeno pouze účastníkům hry. Přihlašování do něj probíhá za užití uživatelského jméno do fóra a hesla, které si hrající zvolí při registraci.
 • Fórum je spuštěno až po úvodním srazu.


Často kladené dotazy

 


Organizátoři hry Mafie
 
Praha - 12. ročník
únor 2017
http://mafie.podsveti.cz
pořádá Podsveti.cz


- - -
Podsveti.cz (2006-2017): Všechna práva vyhrazena. Použití veškeré grafiky, textů i originálních principů v nich obsažených je možné pouze po dohodě s organizátory a na základě jejich písemného souhlasu. Organizovat hru je pak možné vždy pouze za splnění kritérií opatrnosti a bezpečnosti. Nadále pak musí být vždy a za všech okolností jasné, že se jedná pouze o mírumilovnou společenskou hru, přičemž téma mafie a mordů slouží jen jako tematická a motivační složka.

V případě vážného zájmu o podrobnější informace, materiály či rady nám napište e-mail. Pomůžeme vám s organizací hry i ve vašem městě a dohodneme se na formě využití licence.