Pravidla hry Mafie


Hrát může každý, kdo:

 • dosáhl věku 15 let a dokončil základní školu;
 • v období hry tráví dostatek času v Praze a blízkém okolí - delší absence, především v úvodu, jsou problematické;
 • se zaregistruje a vytvoří si herní kartu, kterou organizátoři schválí;
 • dodržuje pravidla, ctí ducha hry a umí jednat v rukavičkách.


Začátek

 • Hra začíná úvodním srazem v pondělí 11. 3. 2024.
 • Na této slavnostní mafiánské sešlosti všichni přihlášení potvrdí svou účast, vyslechnou pravidla a zhlédnou ukázkový lov. Každý hráč pak obdrží kartu své první oběti.
 • Začít lovit je povoleno od 04:44 následujícího dne.


Úvodní sraz

 • Účast na srazu je zásadní. Každý by se měl dostavit osobně a být přítomen celou dobu.
 • V případě, že někdo z vážných důvodů nemůže přijít, může ho po dohodě s organizátory zastoupit náhradník.
 • Sraz je pouze jeden, žádné dodatečné zapojení do hry není možné.
 • Podrobnosti ke srazu i jeho průběhu či případnému zastupování jsou zveřejněny v pozvánce na sraz.


Průběh hry – lov

 • Hráč se nejprve snaží svou oběť vypátrat. K tomu slouží údaje a fotografie na herní kartě.
 • Pak se ji snaží ulovit. Loví se pravou rukou v bílé rukavici - lehkým symbolickým dotekem. Použití jakékoli fyzické síly je přísně zakázáno!
 • Bezprostředně po mordu předává ulovený kartu své dosavadní oběti svému mordýři. Každý je proto povinen mít kartu neustále u sebe.
 • Hra samotná pro uloveného v tuto chvíli končí. Dále se však může účastnit doplňkových aktivit v záhrobí či asistovat u lovu jiných.
 • Pro úspěšného lovce začíná hon na další oběť - na další článek mafiánského kruhu. Kruh je pouze jeden, proto nikdo nemůže nikdy "dostat" sám sebe.


Průběh hry – obrana

 • Ruka v bílé rukavici symbolizuje nejen zákeřnou zbraň, ale i účinnou obranu. Zpozoruje-li oběť svého mordýře, může mu samozřejmě utéct nebo se schovat. Stejně tak si může rychle navléci bílou rukavici na levou ruku a útočícímu lovci ji zřetelně ukázat.
 • Jakmile lovec zahlédne, že se oběť brání, musí ji nechat na pokoji a nejméně 30 minut neútočit.


Průběh hry – program

 • Hráči během hry dodržují svůj běžný program, který mají uvedený na herní kartě.
 • Pokud se plány oběti změní, měla by o tom lovce informovat na herním fóru.
  • Mezi typické změny k ohlášení patří nové nepravidelné akce (koncerty, divadla, posezení v hospodě, ...), změny pravidelných aktivit (kroužky, tréninky, ...) a změny vzhledu či bydliště.

Užívání bílé rukavice

 • Hráč smí použít vždy právě jednu rukavici - nelze se současně bránit a útočit. Nasadit si ji smí pouze ve dvou případech:
 • a) Bezprostředně při lovení. V případě neúspěšného lovu (obrana oběti) si musí rukavici ihned po pokusu sundat. Znovu nasadit si ji smí nejdříve po uplynutí půlhodinové doby hájení.
 • b) Bezprostředně při bránění. Po úspěšné obraně si musí rukavici okamžitě sundat. Rozhodně tedy nelze nosit ruku "v kapse" s preventivně nasazenou rukavicí!

Konec hry

 • Mafie skončí, když v kruhu zůstane poslední živý mafián.
 • Druhou variantou ukončení je rozhodnutí organizátorů. Obvykle k němu dochází z časových důvodů. Doba trvání hry bývá cca 5 týdnů.
 • Vyhodnocení nejúspěšnějších lovců, vyhlášení výsledků, předání ocenění, zveřejnění nejlepších reportů z mordů, ale především radostné oslavy míru a pokoje probíhají na mafiánské after party.


Odstoupení ze hry

 • Pokud někdo v průběhu zjistí, že nemá čas lovit nebo nemůže dodržovat to, co o sobě uvedl na kartě, může předčasně ze hry odstoupit - spáchat herní sebevraždu. Jeho dosavadní oběť je pak postoupena jeho původnímu lovci.
 • Hráč oznamuje sebevraždu ve svém herním profilu na webu. Jeho dosavadní lovec je o své nové oběti informován e-mailem. Kartu si vytiskne v herním profilu.
 • V případě delší plánované absence oběti (4 a více po sobě jdoucích dnů) může lovec požádat organizátory o odstranění nepohodlné oběti v rámci zachování rychlého tempa hry. Preferovaný způsob komunikace s organizátory je v ten moment telefonní číslo v sekci kontakt. Hráčům odjíždějícím na dovolenou doporučujeme ze hry neodstupovat a nechat na lovci, zda je ochoten na oběť pár dní počkat, nebo se vás rozhodne přeskočit.


Spolupráce a vyzrazování

 • Ačkoli je Mafie jedna velká rodina, hraje každý sám za sebe. Hráč proto nepodává nikomu příliš konkrétní informace o své situaci a s nikým z hráčů nadměrně nespolupracuje.
 • Oproti tomu spolupráce s lidmi, kteří nehrají, je možná. Nikdo ze spolupracujících lidí by ale o sobě neměl tvrdit či předstírat, že je hráčem! Na případnou otázku ohledně toho, zda daná osoba je, či není skutečným lovcem, se odpovídá pravdivě.
 • Za lidi, kteří nehrají, se považují i ulovení hráči. V jejich případě je však přísně zakázána aktivní msta! Tedy situace, kdy by ulovený hráč oslovil z vlastní iniciativy lovce svého mordýře a jakýmkoli způsobem mu pomáhal. Duchové se svým mordýřům sami od sebe zkrátka nemstí...
 • Je přísně zakázáno, aby právě ulovený hráč sdělil své bývalé oběti, že zahynul! Poetika hry tkví právě v tom, že nikdo neví, před kým se má mít na pozoru. 


Mafiáni umí jednat v rukavičkách

 • Jednání v rukavičkách není jen prázdnou či ironizující frází. A rukavičky nejsou jen nástrojem posílajícím nebohé oběti do věčných lovišť. Jejich bílá barva podtrhuje galantnost mafiánů a odpor k jakémukoli násilí. Rukavičky jsou vyjádřením smyslu pro stylový a nápaditý mord a pro respektování ducha hry.
 • Dodržování psaných i nepsaných pravidel je pro každého otázkou mafiánské cti. Přístup fair-play a udržování si nadhledu je pak důkazem mafiánské moudrosti.


Pravidla a bezpečnost

 • Hráč je povinen řídit se pravidly, pokyny organizátorů a sledovat web a mafiánské fórum.
 • Nejasnosti a spory řeší organizátoři. Přednost by ale vždy měla mít dohoda a kompromisní řešení hráčů – aneb velkoryse a s nadhledem!
 • Na prvním místě je vždy bezpečnost účastníků a ohleduplnost k nehrajícím. Téma mafie je ve hře zcela symbolické a slouží pouze coby motivační prvek.
 • Hráči se účastní hry Mafie na vlastní nebezpečí a odpovědnost. 


Informování o mordech

 • Úspěšný lovec co nejdříve po akci ohlašuje zářez v herním profilu. K tomu slouží killcode z karty nově obdržené oběti.
 • Celkový vývoj mafiánského řádění lze sledovat na mafiánském hřbitovním grafu.
 • Ostatní si pak rádi přečtou report z povedené akce. Lovec ho může napsat přímo do profilu; oběť na mafiánské fórum. Případně ho lze poslat orgům e-mailem. 


Mafiánské fórum

 • Slouží především jako informační kanál a komunikační prostředek. Vedle pravidel a oficiálních novinek z dění v podsvětí se tu objevuje i drbárna, zajímavé reporty z mordů, deníky a mnohé další. Hojně je využívána možnost v rámci mafiánské seznamky doplňovat a aktualizovat údaje jak o loveném, tak i lovci.
 • Vedle dodržování pravidel slušné a zdvořilé komunikace je žádoucí tu jednat stejně jako během celé hry v mafiánském duchu. Není tedy dobré psát např. oslovení skutečným jménem či v rámci příspěvků odhalovat nežádoucí informace o adresátovi příspěvku. Nejde tu jen o ducha hry, ale i o nevhodnost a nebezpečnost zveřejňování osobních údajů!
 • Fórum je určeno pouze účastníkům hry. Přihlašování do něj probíhá za užití uživatelského jméno do fóra a hesla, které si hrající zvolí při registraci.
 • Fórum je spuštěno až po úvodním srazu.


Často kladené dotazy


Doprovodný program

 • Kromě hry samotné probíhá paralelně i její společenštější část – Záhrobí. Záhrobní akce jsou určené především pro pobavení mafiánů, kteří již vypadli ze hry. Tato část je především tvořena samotnými hráči, kteří si sami rozhodnou, zda se raději sejdou v temné krčmě na pivu, na čerstvém vzduchu, při sportu, na hudebním či deskoherním večírku, nebo kdekoliv jinde. Všechny akce budou vyvěšeny na mafiánském fóru, kde může kdokoliv pozvat ostatní mafiány na svou událost.
 • Ke stálicím Záhrobí patří metroschovka, posezení u ohně, turnaj v kuličkách a v některých letech i celodenní mafiánská hra.

Účastnický poplatek

 • Účast ve hře je zpoplatněna následovně:
  • 100 Kč při registraci od soboty 3. 2. do pátku 16. 2.
  • 150 Kč při registraci od soboty 17. 2. do pátku 1. 3.
  • 200 Kč při registraci od soboty  2. 3.  do pátku 8. 3.
 • Poplatek se vybírá při prezentaci na úvodním srazu.


Organizátoři hry Mafie Praha 
2024
mafie.podsveti.cz
pořádá Podsveti.cz


- - -
Podsveti.cz (2006-2024): Všechna práva vyhrazena. Použití veškeré grafiky, textů i originálních principů v nich obsažených je možné pouze po dohodě s organizátory a na základě jejich písemného souhlasu. Organizovat hru je pak možné vždy pouze za splnění kritérií opatrnosti a bezpečnosti. Nadále pak musí být vždy a za všech okolností jasné, že se jedná pouze o mírumilovnou společenskou hru, přičemž téma mafie a mordů slouží jen jako tematická a motivační složka.

V případě vážného zájmu o podrobnější informace, materiály či rady nám napište e-mail. Pomůžeme vám s organizací hry i ve vašem městě a dohodneme se na formě využití licence.