Pravidla hry Mafie

Kdo se může zúčastnit:

Každý, kdo se v herním období vyskytuje převážně (nebo alespoň pravidelně) na území Prahy. Hrát tedy může i ten, kdo do města pravidelně dojíždí z okolí a tráví tu dostatek času na to, aby mohl lovit a být loven.

Začátek hry:

Hra začíná úvodním hromadným srazem všech předem registrovaných účastníků. Zde všichni potvrdí svou účast, vyslechnou pravidla a shlédnou ukázkový lov. Především tu ale každý hráč obdrží kartu své první oběti. Lovit se smí začít až ve 23:59 téhož dne. Konkrétní datum, čas a místo srazu je s dostatečným předstihem zveřejněno na webu.

Úvodní sraz:

Účast na srazu je pro hraní Mafie nezbytná! Každý hráč by se měl dostavit osobně. V případě, že někdo z vážných důvodů nemůže přijít, může být zastoupen náhradníkem. Ten však musí znát veškeré údaje zastoupeného použité při elektronické registraci, tj. jméno, email a identifikační číslo. Sraz je pouze jeden. Žádné dodatečné zapojení do hry není možné!

Povinnosti hráče:

Hráč se řídí platnými pravidly uvedenými na webu, sleduje aktuality a mafiánské fórum. V rámci hry se zavazuje vždy se podřídit rozhodnutí organizátorů.
V průběhu hry je povinen mít u sebe stále kartu své oběti! (Více o kartách v menu registrace). V momentě, kdy je hráč uloven, předává kartu svému mordýřovi a informuje organizátory o svém skonu (viz níže). Hra pro něj v tu chvíli končí.

Průběh hry – lov:

Hráč se nejprve snaží svou oběť (osoba, jejíž kartu vlastní) vypátrat. K tomu slouží údaje na kartě oběti doplněné fotografií. Pak se ji snaží ulovit. Loví se pravou rukou v bílé rukavici (např. z tanečních), a to lehkým symbolickým dotekem. Použití jakékoli fyzické síly je v rozporu s duchem hry a je přísně zakázáno!!!
Bezprostředně po ulovení předává ulovená oběť kartu toho, po kom do té chvíle šla, svému úspěšnému mordýřovi. Pro toho začíná hon na další oběť - na další článek mafiánského kruhu. (Kruh je pouze 1, proto nikdo nemůže "dostat" sám sebe.) Podrobnosti jsou vysvětlovány na srazu, kde probíhají i názorné ukázky lovu.

Průběh hry – obrana:

Ruka v bílé rukavici symbolizuje zákeřnou zbraň, ale i účinnou obranu. Zpozoruje-li oběť svého mordýře, může mu samozřejmě utéct nebo se schovat. Stejně tak si může rychle navléci bílou rukavici na levou ruku a útočícímu lovci ji zřetelně ukázat. Jakmile lovec zahlédne, že se oběť brání bílou rukavicí, musí ji nechat na pokoji a minimálně půl hodiny neútočit.

Užívání bílé rukavice:

Hráč smí používat vždy pouze jednu rukavici - nemůže se současně bránit a útočit. Nasadit si ji smí pouze ve dvou případech:
  • a) Bezprostředně při lovení. V případě neúspěšného lovu si musí rukavici ihned po pokusu sundat. Znovu nandat si ji smí nejdříve po uplynutí půlhodinové doby hájení.

  • b) Bezprostředně při bránění. Po úspěšné obraně si musí rukavici okamžitě sundat. Rozhodně tedy nelze nosit ruku „v kapse“ s preventivně nasazenou rukavicí!

Konec hry:

Hra je ukončena organizátory, kteří toto rozhodnutí včas zveřejní na webu. Poté dojde k vyhodnocení nejúspěšnějších lovců. Vyhlášení výsledků, předání ocenění, zveřejnění nejlepších reportů z mordů atd. probíhá na mafiánské after party.
Teoretickým momentem skončení hry je stav, kdy v herním kruhu zbudou poslední 2 hráči jdoucí si vzájemně po krku. Z časových a organizačních důvodů se však hra ukončuje už dříve - předpokládaná doba trvání hry je cca 5 týdnů.

Odstoupení ze hry:

Stává se, že někdo během hry zjistí, že vůbec nestíhá - nemá čas lovit, nebo nemůže dodržovat to, co o sobě uvedl na kartě (ačkoli tyto údaje lze aktualizovat např. vzkazy na fóru). Aby takovýto mafioso zbytečně „nebrzdil kruh“, je mu dána možnost předčasně odstoupit ze hry formou tzv. „sebevraždy“ (nemusí tedy „čekat“ na celkový konec Mafie ani na to, až ho někdo uloví). Jeho oběť je pak přirozeně postoupena jeho lovci. (Podrobnosti na srazu.)

Informování o mordech - reporty:

Pro vyhodnocení celé hry je naprosto nezbytné, aby v případě mordu oběť i lovec zaslali na mafiánský email informace o takové události. Stačí datum, čas, místo, jméno + ID oběti a jméno lovce. Vítáno je samozřejmě i kratší či delší povídání o průběhu lovu. Celkový vývoj situace v podsvětí lze sledovat na grafu umístěném na webu.

Spolupráce:

Ačkoli je Mafie jeden „velký klan“, každý hraje sám za sebe. Proto hráč nepodává nikomu příliš konkrétní informace o své situaci a s nikým z hráčů nadměrně nespolupracuje.
Oproti tomu spolupráce s lidmi, kteří nehrají, je možná - všemožné konspirace jsou naprosto v pořádku. Nikdo ze spolupracujících lidí by ale o sobě neměl tvrdit či předstírat, že je hráčem!

Vyzrazování:

Zásadně se zakazuje, aby ulovený hráč sdělil své bývalé oběti - tedy současné oběti svého mordýře - že zahynul, nebo snad dokonce čí rukou! Poetika hry tkví právě v tom, že nikdo neví, před kým se má mít na pozoru.

Mafiánské fórum:

Slouží především jako informační kanál a komunikační prostředek. Vedle oficiálních novinek z dění v podsvětí se tu objevuje i mafiánská seznamka, drbárna, zajímavé reporty z mordů, deníky a mnohé další.
Vedle dodržování pravidel slušné a zdvořilé komunikace je žádoucí tu jednat v „mafiánském duchu“. Např. lovec nebude psát své oběti jménem, nebude uvádět její bydliště apod., ale osloví ji při vyhrožování např. jako „tamtu krásnou zrzku z Hlubočep“. Nejde tu jen o „ducha hry“, ale i o nevhodnost a nebezpečnost zveřejňování osobních údajů!
Do fóra mohou přispívat jen účastníci hry. A to takoví, kteří se přihlásí do fóra a jejichž nick je organizátory potvrzen. (Podrobnosti na srazu, případně jinde na webu.)

Pravidla, spory a fair-play:

Veškeré nejasnosti a spory pomohou za všech okolností vyřešit organizátoři. Jejich rozhodnutí jsou závazná. Přednost by ale vždy měla mít dohoda a kompromisní řešení hráčů - individuální vztah konkrétní oběti a lovce.
Vždy je třeba hrát rozumně, férově a s nadhledem. I při smrtonosném zapálení je nutné mít na paměti, že jde vždy jen a pouze o nekontaktní společenskou hru! Jejím smyslem je navázat nová přátelství, pobavit se, naplnit smysluplně volný čas, vyzkoušet si detektivní roli atd. Téma mafie je symbolické a slouží jako vhodná motivace. Za všech okolností je pak na prvním místě bezpečnost účastníků!

Závěrečné drobty:

Karty obětí jsou na úvodním srazu přidělovány na základě náhodné počítačové generace. Žádné ovlivňování podoby herního kruhu tak není možné - ani organizátory!

Účast ve hře je navzdory běžným praktikám mafie zcela dobrovolná. Čím více nadšených mafiosů však bude hrát, tím bude hra zajímavější. Zároveň je ale dobré ještě před přihlášením zvážit své časové možnosti. Případně v průběhu hry při nedostatku času či chuti odstoupit.

Účastníci jsou povinni neporušovat při hraní platné zákony České republiky a dodržovat právo každého na ochranu osobních údajů a soukromí. Prosíme o rozumné a uvážlivé chování jak na fóru tak - s ohledem na vzrůstající strach z terorismu apod. - i v reálu! Hráči se účastní hry Mafie na vlastní nebezpečí a odpovědnost.


Organizátoři původní hry Mafie
Praha - 3. ročník
únor 2008
http://mafie.podsveti.cz- - - - - - -

Podsveti.cz (2006-2008): Všechna práva vyhrazena. Použití veškeré grafiky, textů i originálních principů v nich obsažených je možné pouze po dohodě s organizátory a na základě jejich písemného souhlasu. Organizovat hru je pak možné vždy pouze za splnění kritérií opatrnosti a bezpečnosti. Nadále pak musí být vždy a za všech okolností jasné, že se jedná pouze o mírumilovnou společenskou hru, přičemž téma mafie a mordů slouží jen jako tematická a motivační složka.

V případě vážného zájmu o podrobnější informace, materiály či rady nám napište email. Rádi vám pomůžeme s organizací hry ve vašem městě....


Hry se zúčastnilo 287 mafiánů: 78 živých/209 kaput | graf