Pravidla hry Mafie

Účast ve hře:

Hrát může ten, kdo se v herním období vyskytuje převážně - nebo alespoň pravidelně - na území Prahy. Tedy i v případě, že do města dojíždí z okolí a tráví tu dostatek času na to, aby mohl lovit a být loven. Delší absence, především v úvodu hry, je problematická a posuzuje se individuálně. Účast je dále podmíněna minimálním věkem 15 let a dokončením základní školy.

Začátek hry:

Hra začíná úvodním hromadným srazem všech předem registrovaných účastníků. Zde všichni potvrdí svou účast, vyslechnou pravidla a zhlédnou ukázkový lov, především tu však každý hráč obdrží kartu své první oběti. Začít lovit se smí až v 04:44 následujícího dne. Konkrétní datum, čas a místo srazu je s dostatečným předstihem zveřejněno na webu.

Úvodní sraz:

Účast na srazu je pro hraní Mafie nezbytná! Každý hráč by se měl dostavit osobně na celou dobu srazu. V případě, že někdo z vážných důvodů nemůže přijít, může být zastoupen náhradníkem. Ten však musí znát veškeré údaje zastoupeného, jež byly použité při elektronické registraci, tj. jméno, e-mail a přidělené identifikační číslo. Sraz je pouze jeden, žádné dodatečné zapojení do hry není možné!

Povinnosti hráče:

Hráč se řídí platnými pravidly uvedenými na webu, sleduje aktuality a mafiánské fórum. V rámci hry se zavazuje vždy se podřídit rozhodnutí organizátorů. V průběhu hry je povinen mít u sebe stále kartu své oběti! V momentě, kdy je hráč uloven, předává kartu svému mordýři. Hra samotná pro něj v tu chvíli končí. Dále se však může účastnit aktivit tzv. Záhrobí či asistovat u lovu jiných.

Průběh hry – lov:

Hráč se nejprve snaží svou oběť (osobu, jejíž kartu vlastní) vypátrat. K tomu slouží údaje na kartě oběti doplněné fotografií. Pak se ji snaží ulovit. Loví se pravou rukou v bílé rukavici (např. z tanečních), a to lehkým symbolickým dotekem. Použití jakékoli fyzické síly je v rozporu s duchem hry a je přísně zakázáno!!!

Bezprostředně po ulovení předává ulovená oběť kartu toho, po kom do té chvíle šla, svému úspěšnému mordýři. Pro toho začíná hon na další oběť - na další článek mafiánského kruhu. Kruh je pouze jeden, proto nikdo nemůže "dostat" sám sebe. Podrobnosti jsou vysvětleny na srazu, kde probíhají i názorné ukázky lovu.

Průběh hry – obrana:

Ruka v bílé rukavici symbolizuje nejen zákeřnou zbraň, ale i účinnou obranu. Zpozoruje-li oběť svého mordýře, může mu samozřejmě utéct nebo se schovat. Stejně tak si může rychle navléci bílou rukavici na levou ruku a útočícímu lovci ji zřetelně ukázat. Jakmile lovec zahlédne, že se oběť brání bílou rukavicí, musí ji nechat na pokoji a minimálně půl hodiny neútočit.

Užívání bílé rukavice:

Hráč smí použít vždy právě jednu rukavici - nemůže se současně bránit a útočit. Nasadit si ji smí pouze ve dvou případech:
  • Bezprostředně při lovení. V případě neúspěšného lovu (obrana oběti) si musí rukavici ihned po pokusu sundat. Znovu nandat si ji smí nejdříve po uplynutí půlhodinové doby hájení.
  • Bezprostředně při bránění. Po úspěšné obraně si musí rukavici okamžitě sundat. Rozhodně tedy nelze nosit ruku "v kapse" s preventivně nasazenou rukavicí!

Konec hry:

Hra je ukončena organizátory, kteří toto rozhodnutí zveřejní na webu. Poté dojde k vyhodnocení nejúspěšnějších lovců. Vyhlášení výsledků, předání ocenění, zveřejnění nejlepších reportů z mordů atd. probíhá na mafiánské after party.

Teoretickým momentem skončení hry je i stav, kdy v herním kruhu zbudou poslední 2 hráči jdoucí si vzájemně po krku. Z časových a organizačních důvodů se však hra ukončuje zpravidla už dříve - předpokládaná doba trvání je ca 5 týdnů.

Odstoupení ze hry:

Stává se, že někdo během hry zjistí, že vůbec nestíhá. Nemá čas lovit nebo nemůže dodržovat to, co o sobě uvedl na kartě (ačkoli tyto údaje lze aktualizovat např. vzkazy na fóru). Aby takovýto mafioso zbytečně "nebrzdil kruh", je mu dána možnost předčasně odstoupit ze hry formou tzv. sebevraždy. Jeho oběť je pak přirozeně postoupena jeho lovci. Sebevraždu oznamuje hráč zprávou na mafiánský e-mail. Orgové pak zajistí postoupení oběti.

Informování o mordech – killcode a reporty:

Pro úspěšný průběh hry je nezbytné, aby organizátoři byli informováni o aktuálním vývoji mordů. Úspěšný lovec je proto povinen vždy co nejdříve po mordu jej nahlásit na webu hry. Do elektronického formuláře se zadává tzv. killcode oběti a identifikační údaje lovce. Celkový vývoj situace v podsvětí lze sledovat na tzv. hřbitovním grafu.

Vedle základních údajů k mordu je vhodné do formuláře připojit i popis akce, tzv. report. Ty největší perly se pak obvykle zveřejňují na after party. Report může samozřejmě vytvořit i oběť. Ta ho však nevyplňuje do formuláře jako lovec, nýbrž ho zasílá po staru na mafiánský e-mail.

Spolupráce:

Ačkoli je Mafie jedna velká rodina, hraje každý sám za sebe. Proto hráč nepodává nikomu příliš konkrétní informace o své situaci a s nikým z hráčů nadměrně nespolupracuje. Oproti tomu spolupráce s lidmi, kteří nehrají, je možná. Všemožné konspirace jsou naprosto v pořádku. Nikdo ze spolupracujících lidí by ale o sobě neměl tvrdit či předstírat, že je hráčem! Na případnou otázku ohledně toho, zda daná osoba je, či není skutečným lovcem, se odpovídá pravdivě.

Za lidi, kteří nehrají, se považují i ulovení hráči. V případě ulovených hráčů je však přísně zakázána aktivní msta! Tedy situace, kdy by ulovený hráč oslovil z vlastní iniciativy lovce svého mordýře a pomáhal mu jakýmkoli způsobem s lovem. Duchové se svým mordýřům sami od sebe zkrátka nemstí. Nejlépe se jim nemstí vůbec a věnují se aktivitám v záhrobí :-)

Vyzrazování:

Je přísně zakázáno, aby právě ulovený hráč sdělil své bývalé oběti - tedy současné oběti svého mordýře - že zahynul, nebo snad dokonce čí rukou! Poetika hry tkví právě v tom, že nikdo neví, před kým se má mít na pozoru.

Mafiánské fórum:

Slouží především jako informační kanál a komunikační prostředek. Vedle pravidel a oficiálních novinek z dění v podsvětí se tu objevuje i drbárna, zajímavé reporty z mordů, deníky a mnohé další. Hojně je využívána možnost v rámci mafiánské seznamky doplňovat a aktualizovat údaje jak o loveném, tak i lovci.

Vedle dodržování pravidel slušné a zdvořilé komunikace je žádoucí tu jednat stejně jako během celé hry v mafiánském duchu. Není tedy dobré psát např. oslovení skutečným jménem. Či v rámci příspěvků odhalovat nežádoucí informace o adresátovi příspěvku. Nejde tu jen o ducha hry, ale i o nevhodnost a nebezpečnost zveřejňování osobních údajů!

Fórum je určeno pouze účastníkům hry. Přihlašování do něj probíhá za užití nicku a hesla, které si hrající zvolí při registraci. Do provozu je z větší části uvedeno až po úvodním srazu. Do té doby funguje pouze veřejně přístupná informační sekce - tzv. Mafiánský info koutek.

Pravidla, spory a fair-play:

Veškeré nejasnosti a spory pomohou za všech okolností vyřešit organizátoři. Jejich rozhodnutí jsou závazná. Přednost by ale vždy měla mít dohoda a kompromisní řešení hráčů - individuální vztah konkrétní oběti a lovce. Apelujeme především na mafiánskou čest a gentlemanské vychování!

Vždy je třeba hrát rozumně, férově a s nadhledem. I při smrtonosném zapálení je nutné mít na paměti, že jde vždy jen a pouze o nekontaktní společenskou hru! Jejím smyslem je navázat nová přátelství, pobavit se, naplnit smysluplně volný čas, vyzkoušet si detektivní roli atd. Téma mafie je symbolické a slouží jako vhodná motivace. Za všech okolností je pak na prvním místě bezpečnost účastníků! Je třeba věnovat náležitou pozornost nebezpečnosti dopravního provozu a být ohleduplný k nehrajícím spoluobčanům.

Závěrečné drobty:

Karty obětí jsou na úvodním srazu přidělovány na základě náhodné počítačové generace. Žádné ovlivnění podoby herního kruhu lidským faktorem tak není možné!

Účast ve hře je navzdory běžným praktikám mafie zcela dobrovolná. Čím více nadšených mafiosů však bude hrát, tím bude hra zajímavější. Zároveň je ale dobré ještě před přihlášením zvážit své časové možnosti. Případně v průběhu hry při nedostatku času či chuti odstoupit.

Účastníci jsou povinni neporušovat při hraní platné zákony České republiky a dodržovat právo každého na ochranu osobních údajů a soukromí. Prosíme o rozumné a uvážlivé chování jak na fóru, tak - s ohledem na vzrůstající strach z terorismu apod. - i ve skutečném životě! Hráči se účastní hry Mafie na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Zásadní součástí pravidel jsou i často kladené otázky ke hře a úvodnímu srazu. Věnujte jim prosím náležitou pozornost! Ke stažení zde: FAQ ke hře, FAQ ke srazu.


Organizátoři hry Mafie
Praha - 6. ročník
únor 2011
http://mafie.podsveti.cz-----------------------------------
Podsveti.cz (2006-2011): Všechna práva vyhrazena. Použití veškeré grafiky, textů i originálních principů v nich obsažených je možné pouze po dohodě s organizátory a na základě jejich písemného souhlasu. Organizovat hru je pak možné vždy pouze za splnění kritérií opatrnosti a bezpečnosti. Nadále pak musí být vždy a za všech okolností jasné, že se jedná pouze o mírumilovnou společenskou hru, přičemž téma mafie a mordů slouží jen jako tematická a motivační složka.

V případě vážného zájmu o podrobnější informace, materiály či rady nám napište e-mail. Pomůžeme vám s organizací hry i ve vašem městě a dohodneme se na formě využití licence.


Hry se zúčastnilo 241 mafiánů: přežilo 12 / padlo 229 | graf